Program Društvenog centra Krov

Društveni centar Krov

Društveni centar Krov predstavlja prostor tri udružene organizacije u okviru etnološko-antropoloških disciplina. Okuplja i povezuje kreativne i društveno angažovane ljude

Adresa: Kraljice Marije 47
e-mail: dckrov@gmail.com

Centar za vizuelnu antropologiju

Centar za etnomuzikološke delatnosti

Vizantrop

Dragi ljubitelji dokumentarnog filma i vizuelne antropologije,

Centar za vizuelnu antropologiju - VAC vas poziva na Otvoreni dan ŠVA 2021 na kojem će se predstaviti dosadašnji audiovizuelni radovi polaznika škole. Nakon ovih projekcija, organizatori i predavači vodiće razgovor o strukturi i metodologiji istraživačkog procesa.
Radovi koji će biti prikazani su snimani za vreme pređašnjih lokalnih i internacionalnih škola u Beogradu.

Kombinacijom umetničkog, filmsko- i foto- dokumentarističkog, antropološkog, etnološkog, senzornog pristupa, audio-vizuelna antropologija doprinosi popularizaciji i približavanju širem broju publike ljudska iskustva, običaje, navike i različite oblike ponašanja kao i druge antropološke i sociološke fenomene. Na ovaj način vizuelna antropologija predstavlja jedan od ključnih oslonaca društva zasnovanog na znanju, doprinosi izgrađivanju vrednosti kao što je tolerancija, odnosno poštovanje prava na različitost.
Etnografski film, kao multivokalni i refleksivni prikaz susreta autora i protagonista je često longitudalni proces u kojem istraživači svakodnevno beleže pogled na svet istraživanih. Na Školi vizuelne antropologije, učesnice i učesnici imaju prilike da za mesec dana savladaju osnove metodologije antropološkog istraživanja i eksperimentišu kroz rad sa kamerom.