NVIDIA Offload Support

pozz ljudi!

Mali Linux savet za korisnike Laptopove.

Sada od nvidia driver ~440 je moguće koristiti tzv. offloaded rendering, to znači da laptop može koristi intel karticu u svakom trenutku, a nvidia samo kada je potrebno (A). takođe radi power management, tj. kada nvidia kartica nije u upotrebi, tada je chip iskljućivan (B).

to treba malo sastavljanje, ali nije uopšte prekomplikovano

(A) http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/450.57/README/primerenderoffload.html

(B) http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/450.57/README/dynamicpowermanagement.html

izbacite Windows napolje, dalje sa Linuxom!

1 Like