Haklab VPN

Obavestenje da smo popravili haklabov Wireguard VPN instaliran na nasem OpenWRT ruteru.

Svi koji su ostavili wireguard javne kljuceve na ruteru mogu od sada da koriste VPN iz laba.

Meni ne radi sa telefona, zadnji put radio, pre nekoliko meseci ...