Glasanje povodom izbacivanje Nedeljka Stefanovica zbog ponasanja

Kao prvo, u petak neće smeti da izostane sa dnevnog reda incident sa dekona, koji se svodi na sledeće.

  1. Aleksej sedi sa nekim ljudima za stolom.
  2. Ja prilazim, čekam par minuta da ne bih upao ureč, ali pošto se razgovor ne prekida, updam u reč sa pitanjem za neki uređaj da li je baterija.
  3. Ljudi mi odmah odgovaraju da jeste.
  4. Aleksej odmah počinje njegovu priču o meni, iznoseći stavove koje sam naveo.
  5. Ja ga nazivam lažovom.
  6. Aleksej se ljuti zbog toga.
  7. Rasprava se završava tako što ja sedim, a Aleksej ustaje, prilazi meni na manje od metar, unosi mi se u lice razgoračenih očiju i dere se na mene iz sve savage ponavljajući psovanje moje majke više puta, pri čemu nije izgovarao nikakve pretnje niti bilo šta drugo osim psovanja moje majke.

Pritom se sve dešavalo u impakthabu, pred spoljnim svetom, to jest licima koja nemaju veze sa labom.

Šta oni da misle o tome kakvi ljudi dolaze u lab? Ja za takvo Aleksejevo ponašanje smatram da se uobičajeno tumači kao fizička pretnja, bez obzira što nikakve pretnje nije izgovorio.

Branko Kokanović je rekao da je 5% od onoga što je Aleksej tvrdio razlog za nedovođenje devojčice u lab.

Obzirom na ono što je Aleksej ovde iznosio i što sam ja naveo da je Aleksej iznosio, ja ne vidim kojih 5% od toga razlog za nedovođenje devojčice u lab.

Biće da je Aleksej iznosio o meni mnoge druge (neistinite) tvrdnje, čijih bi 5% moglo da bude razlog za nedovođenje devojčice u lab. Bilo bi dobro da Branko Kokanović kaže šta je to drugo Aleksej govorio o meni što ja ne znam, jer je reč o prekršaju klevete.