About the Nauka (Science) category

Sve teme o nauci pripadaju ovoj kategorji. Otkrica, teorije, istrazivanja i diskusije.