About the Dogadjaji (Events) category

Ova kategorija je namenjena za objavljivanje dogadjaja Haklaba, radionice, proslave, druzenja.

Takodje sluzi za diskusiju o tim dogadjajima i resursima sa radionica, prezentacije, slike sa dogadjaja itd.

1 Like